Profesor Jiří Neužil se stal řádným členem Učené společnosti České republiky

25. 06. 2024

Datum konání akce:
25. 06. 2024 | 14:31 - 14:31

Byl zvolen na XXX. valném shromáždění, které se konalo ve dnech 20. - 21. 5. 2024.

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

V současné době má Učená společnost 106 členů řádných, 47 členů zahraničních a 13 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.