Studie fáze I MitoTam-01 – informace pro pacienty

22. 06. 2018

Datum konání akce:
02. 05. 2020 | 21:44 - 21:44
Co studie nabízí: experimentální léčbu přípravkem MitoTam, která je nemocnému podávána formou infuze do žíly. Jedná se o první podání člověku (tzv. fáze I klinického hodnocení), jehož hlavním cílem je stanovení bezpečnosti tohoto preparátu.

 

Pro koho je studie určená: pro onkologické pacienty ve vyhovujícím výkonnostním stavu s ukončenou onkologickou léčbou, tedy s vyčerpanými možnostmi standardní onkologické léčby.

 

Laboratorní testy: vyhovující jaterní a ledvinové parametry.

 

Komorbidity: pacienti bez známek srdečního selhání, selhání ledvin nebo jiných doprovodných závažných nemocí mimo základní onkologickou diagnosu.

 

Co s sebou přinést na konzultaci: souhrnnou zprávu od ošetřujícího onkologa s epikrízou onemocnění a histologickým nálezem, základní laboratorní odběry. Ke konzultaci se musí dostavit nemocný osobně.

 

Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D., e-mail : zuzana.bielcikova@vfn.cz