Testování vzorků na přítomnost Covid-19

06. 04. 2020

Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd jsou součástí týmu centra BIOCEV, který pod vedením RNDr. Ruth Tachezy vyvinul a ověřil nový postup spolehlivé detekce viru SARS-CoV-2 umožňující denně vyhodnocovat až stovky vzorků odebraných pacientům nemocnic a klientům domovů pro seniory.

„Zjišťování přítomnosti viru zahrnuje dvě fáze. Z pacientských vzorků nejprve získáváme genetickou informaci viru, nukleovou kyselinu – RNA. Dalším krokem je hledání a namnožení určitých sekvencí genomu viru, které jsou specifické pouze pro SARS-CoV-2 a nenachází se v jiných virech či v lidském organizmu. Pomocí této metody jsme schopni tyto sekvence zachytit,“ vysvětluje RNDr. Ruth Tachezy, hlavní koordinátorka testování v BIOCEV. „Výhodou implementované metody je její citlivost a nezávislost na komerčních diagnostikách, a též možnost vyšetření velkého počtu vzorků,“ dodává Ruth Tachezy.

 

Servisní laboratoř Gene Core - Kvantitativní a digitální PCR a Laboratoř genové exprese Biotechnologického ústavu vyvinuly technologii qPCR, která slouží k identifikaci virové RNA a dokáže stanovit přítomnost viru Covid-19. Do testování se v Biotechnologickém ústavu zapojilo více než 20 zaměstnanců, kteří budou testovat již odebrané vzorky.

 

Coronavirus2.jpg


Z řad zaměstnanců centra BIOCEV se přihlásilo na 100 dobrovolníků, kteří pracují s infekčním i neinfekčním materiálem, s virovou RNA a její identifikací metodou PCR a zároveň zajišťují související administrativu a logistiku. Na testování se podílejí především virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK, Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR.