Vynikající vědci zvoleni členy EMBO

09. 07. 2024

Datum konání akce:
09. 07. 2024 | 14:27 - 14:27

V roce 60. výročí založení EMBO bylo přijato 100 nových členů a 20 přidružených členů. Jedním z nich je Zdeněk Lánský, vedoucí Laboratoře strukturních proteinů.

120 vědců z celé Evropy i mimo ni bylo zvoleno za členy EMBO, což je pocta, která oceňuje výzkumnou činnost a vynikající výsledky v oblasti věd o živé přírodě.

Noví členové a přidružení členové EMBO byli oceněni za úspěchy, které pokrývají celou škálu věd o živé přírodě, včetně prací, které přispěly k lepšímu pochopení šíření infekčních nemocí, složitostí koloběhu živin v oceánech, záhad buněčných signálních sítí, tajemství přežití rostlin v pouštním prostředí a souvislostí mezi biologií našeho mozku a našimi emocemi.  

Ředitelka EMBO Fiona Wattová uvedla: "Noví členové a přidružení členové EMBO nesmírně přispěli k základnímu výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a v mnoha případech jejich práce připravila půdu pro inovace, které zlepšily životy a životní podmínky na celém světě. V době, kdy EMBO slaví 60. výročí svého založení, oslavujeme klíčovou roli, kterou členové EMBO sehráli při posilování mezinárodního výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a přispívají k programům a činnostem EMBO. Všem zvoleným co nejsrdečněji blahopřeji."

U příležitosti 60. výročí založení EMBO vyzvala Rada EMBO členy EMBO, aby v letošním roce zvolili 100 nových členů EMBO a 20 přidružených členů EMBO. Nově zvolení členové a přidružení členové žijí ve 37 zemích/zemích. Noví členové EMBO sídlí ve 24 členských státech EMBC, mezivládní organizace, která financuje hlavní programy a činnosti EMBO. Dvacet nových přidružených členů sídlí ve 13 různých zemích/územích, včetně partnerů EMBO pro globální spolupráci.

První členové EMBO byli zvoleni v roce 1964 - tato původní skupina 169 vědců zabývajících se životem se nyní rozrostla na komunitu více než 2 100 členů a přidružených členů EMBO. Mezi těmi, kteří byli v minulosti zvoleni členy EMBO, je 92 nositelů Nobelovy ceny.

Členové EMBO řídí provádění programů a činností EMBO, například tím, že hodnotí žádosti o financování, pracují v radě a výborech EMBO a přispívají k iniciativám, jako je školení, politika, osvěta a mentoring. Noví členové jsou nominováni a voleni stávajícími členy EMBO.

EMBO oficiálně přivítá nové členy na setkání komunity EMBO mezi 29. říjnem a 1. listopadem 2024 v německém Heidelbergu.

 Vybrané statistiky

  • Členy EMBO bylo zvoleno 120 vynikajících vědců, z toho 100 členů EMBO a 20 přidružených členů EMBO.
  • Noví členové a přidružení členové EMBO žijí v 37 různých zemích/zemích.
  • Ze 120 nových členů a přidružených členů je 49 žen (41 %) a 71 mužů (59 %).

Zdroj: TZ EMBO