Pedagogická činnost

Seznam přednášek a kurzů vedených zaměstnanci BTU v akademickém roce 2022/2023

Ladislav Anděra Molecular Mechanisms of Regulated Cell Death PřF UK 
Lukáš Děd Molekulární mechanismy oplození PřF UK 
Jan Dohnálek Makromolekulární krystalografie a elektronová mikroskopie VŠCHT
  Proteinová krystalografie VŠCHT
  Difrakční metody strukturní biologie ČVUT
Michaela Frolíková Fyziologie gamet a oplození PřF UK 
Kateřina Komrsková Obecná biologie živočichů PřF UK 
  Fyziologie gamet a oplození PřF UK 
Petr Kolenko Struktura a funkce biomolekul  ČVUT
  Struktura pevných látek  ČVUT
Zdeněk Lánský Cellular Machines PřF UK
  Single Molecule Microscopy and Manipulation PřF UK
  Advances in Cell Biology PřF UK
Jiří Neužil Molecular Medicine Griffith University
  Macromolecular and Cellular Biochemistry Griffith University
Jana Pěknicová Molekulární mechanismy oplození PřF UK 
Pavla Postlerová Buněčná biologie ČZÚ
  Biologie gamet ČZÚ
  Reprodukční biologie a endokrinologie ČZÚ
  Reproductive biology and endocrinology ČZÚ
  Biochemie reprodukce živočichů PřF UK
Bohdan Schneider Strukturní bioinformatika PřF UK 
  X-ray crystallography PřF JČU