Pokrok ve vývoji léků k léčbě lupénky

01. 01. 2014

Laboratoř inženýrství vazebných proteinů Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. pod vedením RNDr. Petra Malého, CSc. učinila významný objev, který může přispět k vývoji nových léků k léčbě lupénky.