PhD program

ibt_socsite

 

Biotechnologický ústav se zabývá základním molekulárně biologickým výzkumem s důrazem na procesy, které mají dopad na lidské zdraví. Doktorandi jsou součástí mezinárodních týmů, pracují na zajímavých projektech ve špičkově vybavených laboratořích.

Ve spolupráci s vybranými VŠ nabízíme PhD projekty v oblastech Buněčná, Molekulární a Vývojová biologie, Biomedicína, Biofyzika a řadě dalších.

Kdo jsme?

Co nabízíme?

  • možnost pracovat na dizertační práci, jejíž nedílnou součástí je publikace v prestižních odborných časopisech
  • zaměstnání na plný či částečný úvazek
  • možnost žádat o studentské granty na domovských univerzitách
  • semináře, kurzy, workshopy a řada dalších akcí pro PhD studenty

Ve volném čase navíc organizuje PhD committee (PHD_COMMITTEE@IBT.CAS.CZ) řadu neformálních aktivit.

Jak se přihlásit?

Koukněte na činnost jednotlivých laboratoří, podle tématu vyberte tu pravou a kontaktujte přímo jejího vedoucího

PhD comittee je organizace založená v roce 2023 a vedená samotnými doktorandy. Jejím cílem je podporovat životaschopnou komunitu doktorandů na BTÚ.

Akce pořádané "PhD committee" jsou nejen neformálními společenskými aktivitami, jako je pubquiz a scavenger hunt v ulicích Prahy, ale také vědeckými akcemi. Klíčovou akcí roku je Den studentů BTÚ, kde se doktorandi scházejí, aby formou posterů a přednášek diskutovali o svých vědeckých projektech. Tato setkání slouží jako platforma pro sdílení výzkumných úspěchů i neúspěchů, výměnu nápadů s ostatními studenty a zároveň navazování kontaktů, které přesahují rámec akademických zájmů.
Kromě pořádání akcí je tu výbor pro doktorandy, kteří se na něj mohou obrátit s čímkoli, co souvisí s PhD programem. Může se jednat o návrhy studentů, jako jsou konkrétní workshopy, zábavné aktivity nebo změny v rámci BTÚ, které jim usnadní život. "PhD committee" je zde také proto, aby studentům pomohl s problémy souvisejícími s doktorským studiem. Za tímto účelem PhD výbor úzce spolupracuje s jedním PI IBT. Výbor je tak spojovacím článkem mezi doktorandy a IBT. 
Obracejte se na "PhD committee" na adrese PHD_COMMITTEE@IBT.CAS.CZ

DSC_4720_DxO

IBT_STUDENTS_DAY_program (1)

IBT_STUDENTS_DAY_program (2)

 

Jméno Téma  Školitel Universita
Adámková Kristýna Structural and functional analysis of nucleases from S1-P1 family doc. Ing Petra Lipovová, Ph.D. VŠCHT
Al ghadi Ahmad Yousef Mohammad Intercellular metabolic crosstalk in nucleotide metabolism: an emerging target Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D. PřF UK
Bálintová Soňa The role of mitochondrial respiratory complex II in cancer prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Baran Sahra Setenay New methods of validation and refinement of biomolecular structures Ing. Jiří Černý, Ph.D. PřF UK
Boháčová Klára Role inhibice mitochondriálního metabolismu při eliminaci nádorových buněk RNDr. Soňa Štemberková-Hubáčková, Ph.D. PřF UK
Brisudová Petra Horizontal transfer of mitochondria in brain tumours prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Dodoková Alica Regulatory roles of microtubule-associated ATP RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Dostálová Dominika Heterogenita mikroglií u akutních a neurodegenerativních onemocnění centrálního nervového systému Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D. PřF UK
Dubišová Mária Role respirace pri nádorové transformaci prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Fabríciová Valéria Molecular regulations in pancreas development and function RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. PřF UK
Groza Yaroslava Non-immunoglobulin binding proteins with immunomodulatory potential in autoimmune diseases RNDr. Petr Malý, CSc. PřF UK
Herynek Štěpán Optimization of recombinant protein production in E. coli expression system by genetic engineering methods prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. PřF UK
Hlavničková Marie

Imunosupresivní vazebné proteiny cílené na cytokíny a receptory prozánětlivé dráhy IL-23/Th17 jako nástroj k vývoji nových neimunoglobulinových protilátkových mimetik

RNDr. Petr Malý, CSc. 1LF UK
Hrabalová Petra The role of HIFs in the development and function of the heart RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. PřF UK
Hrysiuk Maria SUCLG2 as a new tumor suppressor affecting mitochondrial metabolism prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Chaudhari Aditya Suresh Structural dynamics of the light-sensitive transcription factor EL222 Gustavo Fuertes Vives PřF UK
Chatterjee Aditi Vibrational structural biology of “non-canonical” photoreceptors Gustavo Fuertes Vives PřF UK
Jadhav Sukanya Balkrishna Iron and mitochondria as targets for anti-cancer-therapy Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. PřF UK
Karhanová Adéla Regulation of tau envelope by post-translational modifications RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Khuntsariya Daria Cytoskeletal mechanics of axonal pathfinding RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Klanicová Kristýna Syntéza nových chemoterapeutik s protinádorovými, antimikrobiálními a antifugálními účinky Ing. Lukáš Werner, Ph.D. PřF UK
Klassen Russlan Alexandrovič Analysis of gene transcription at single cell level Ing Lukáš Valihrach, Ph.D. VŠCHT
Klusáčková Barbora Změny v posttranslačních modifikacích proteinů během in vitro zrání gamet doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D. ČZU
Kroftová Kristýna Vliv post-transakčních modifikací tubulinu a jeho izoforem na interakci mikrotubulů s asociovanými proteiny. RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Laskowska Agnieszka Metabolic pathways of oxidative stress resistence in endothelial cells Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D. PřF UK
Le Thi Dan Diem Relation of horizontal transfer of mitochondria and cancer therapy prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Lebrón Mora Laura Epigenetic and transcriptional regulation of the development of neurons in the auditory pathway RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. PřF UK
Lopes Oliveira Gabriela Role of the Miro Proteins in cell migration and metastasis prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. University of Coimbra, Portugal
Matúšová Zuzana Profilování genové exprese gliových buněk u neurodegenerativních onemocnění Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D. PřF UK
Mierzwicka Joanna Maria Small binding proteins targeting immune checkpoint proteins as novel diagnostic and cancer prognostic tools RNDr. Petr Malý, CSc. PřF UK
Milisav Isidora Pyrimidine metabolism in tumor endothelium Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D. PřF UK
Milošević Mirko Molecular consequences of respiratory chain deficiency in malignant and non-malignant settings Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D. PřF UK
Mohite Prasad Kumar Isoforms of mikrotubule-associated proteins and their regulation of mikrotubule envelopes RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Nečasová Iva      
Nedvědová Jana Structure-function studies of tubulin-modifying enzymes RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. PřF UK
Novák Jaromír Mechanism and monitoring of horizontal transfer of mitochondria prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Novotná Monika Targeting metabolic vulnerabilities in succinate dehydrogenase deficient cancers prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. PřF UK
Pacior Pampín Yaiza Molecular mechanisms of Cancer Resistance: The Role of Mitochondria Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. PřF UK
Podhájecký Roman Myosin-independent contractility of actin networks RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Potomová Petra Nonconventional iron chelators as modulators of aminoacid metabolism in anti-cancer therapy Cristian Sandoval Acuna PřF UK
Prakash Manjari Mitochondrial transport Dr. Marcus Braun PřF UK
Psotová Jana Molecular Mechanisms of Cancer Resistance to Taxanes and Mitochondrially Targeted Drugs Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. PřF UK
Sabó Ján Interaction of cytoskeleton polymers with the lipid membranes RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. PřF UK
Sheokand Riya Cancer resistence: The role of lipids and ferroptosis Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. PřF UK
Siahaan Valerie Cytoskeletal regulation through phase transitions of intrinsically-disordered proteins Dr. Marcus Braun PřF UK
Sovilj Dana Role of Bcl-2 family proteins in mitochondrial bioenergetics RNDr. Ladislav Anděra, CSc. PřF UK
Svoboda Jakub Experimentally and bioinformatically determined physico-chemical and structural properties of nucleic acids prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. PřF UK
Šanovec Ondřej Analýza parametrů testikulární tkáně a spermií u mužů s testikulárním tumorem zárodečných buněk doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. PřF UK
Šimková Kateřina Relokalizace biomolekul během časného vývoje ryb Mgr. Radek Šindelka, Ph.D. PřF UK
Tavakoli Mitra ISL1 transcriptional networks in the development of auditory pathway RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. PřF UK
Volníková Margaréta Mechanistic insights into functions of tubulin tyrosine ligase-like 11 (TTLL-11) RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. PřF UK
Žucha Daniel Transcriptome analysis of acute injuries of the central nervous systém Mgr. Kolář Michal, Ph.D. VŠCHT